HBV Atrium

De Huurdersbelangenvereniging Atrium is de steunpilaar voor alle huurders die lid zijn van de Huurdersbelangenvereniging.  (afgekort HBV)

De naam van de vereniging geeft haar doelstelling al aan namelijk:

het behartigen van belangen van huurders in de Atrium-Flat

het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving van haar leden (de huurders).

De HBV kent individuele leden die worden vertegenwoordigd door  het dagelijks bestuur van de HBV.  
Het lidmaatschap kost u slechts € 10,– per jaar.

error: Content op deze site is eigendom van HBV-Atrium