Update bellenpaneel 17-3-2020

Beste bewoners, 

Na veelvuldig aandringen en een maanden langen inzet van de HBV Atrium, is het ons gelukt om een waarschijnlijk definitieve oplossing te krijgen voor het bellenpaneel.

Hiervoor vragen wij echter nog eenmalig uw medewerking, 

en wel op donderdag 19 maart 2020.

Gedurende deze dag zullen medewerkers van de firma Maintain elektro bij u langs komen.

Dit om een kleine aanpassing te doen aan de intercom-telefoon bij u in huis.

Hierna is het probleem naar alle waarschijnlijkheid verholpen 

Mocht u niet thuis (kunnen) zijn zal er op een later moment een afspraak met u worden gemaak om de werkzaamheden uit te voeren. Tot die tijd zal uw bel dan helaas niet werken. 

Bestuur HBV Atrium 

error: Content op deze site is eigendom van HBV-Atrium