Update Bellenpaneel 8-5-2020

Beste bewoners,

Volgens de informatie van Maintain Elektro zouden de bellen nu overal moeten werken. Als HBV hebben wij echter al vernomen dat dit niet overal het geval is. In overleg met Phidec is besloten dat zij gaan inventariseren bij welke bewoners er nog klachten zijn. 

Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken om indien de bel bij u niet of gedeeltelijk niet werkt, dit binnen 1 week te melden bij:

Phidec vastgoedbeheer 

Per telefoon op nummer 045-711 62 23 

Of via e-mail: info@phidec.nl

Tevens zal de huismeester komende week een lijst ophangen ter inventarisatie zodat dit kan worden opgepakt met Maintain Elektro.

Hartelijk dank voor uw medewerking namens, 

Phidec vastgoedbeheer 

&

het bestuur van de HBV Atrium 

error: Content op deze site is eigendom van HBV-Atrium